Zasada działania MULTI DC Inverter

Zasada działania MULTI DC Inverter

System MULTI DC INVERTER jest układem klimatyzacyjnym, w którym można podłączyć maksymalnie pięć niezależnych jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej.

Ważną zaletą urzadzenia jest to, że jednostki wewnętrzne nie muszą być tego samego rodzaju. Oznacza to, że układ MULTI DC INVERTER umożliwia stworzenie układu klimatyzacyjnego składającego się np. z dwóch jednostek ściennych + jednej jednostki kanałowej + jednej jednostki kasetonowej.

Zaletą systemu jest również możliwość łączenia w układy jednostek o zróżnicowanej wydajności chłodniczej.

Bardzo ważną cechą układu jest ponadto możliwość niezależnej pracy jednostek wewnętrznych. Dzięki temu układ MULTI DC INVERTER daje klientowi elastyczność i dużą niezależność w użytkowaniu.